reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Beenmerg:


 
 

week rood-achtig weefsel in de 'mergholten' van botten.
In die holten ontstaan de Lymfocyt en erytrocyt uit de stamcellen.