reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Baermann-bezinkingsmethode:


 
 

onderzoektechniek
om levende parasitaire wormen
uit mest te verzamelen
voor telling en determinatie.