reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Autotomie:


 
 

afwerpen van de staart
die later weer aan kan groeien.
staart afbreken en staartamputaties.