reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Autosomale vererving:


 
 

vererving via de "normale" chromosomen
die geen geslachtschromosomen zijn.