reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Aquarium:


 
 

een bak met water waarin onderwaterflora en -fauna gehouden wordt
met de bedoeling dieren en/of planten te verzorgen,
te tonen en/of te kweken.
daartoe is een aquarium voorzien van wanden van:
glas, plexiglas of soms zelfs betonplex,
en een systemen om een ecologisch stabiele toestand te bevorderen.