reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Aqua:


 
 

water
een geurloze, kleurloze en smaakloze vloeistof
waarvan de moleculen bestaan uit:
1 atoom zuurstof
2 atomen waterstof.