reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Aorta:
 
 

de uit de linker hartkamer ontspringende lichaamsarterie / hoofdslagader.