reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Antiserum:


 
 

serum dat antistoffen bevat
tegen een specifiek bacterieel, viraal antigeen of gif.