reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Antioxidant:


 
 

Stof die in staat is de door vrije radicalen in het organisme
veroorzaakte beschadigingen te neutraliseren of te verminderen.


 
 
 
 

>