reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Amfibie:


 
 

koudbloedig, gewerveld dier;
veelal leven de larven in het water en hebben uitwendige kieuwen;
zij metamorfoseren tot volwassen dieren,
die door hun longen en huid ademen en op land kunnen leven.