reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Allantois:


 
 

uitstulping van de endeldarm aan de ventrale zijde bij ventraleembryos.
Bij zowel zoogdieren, vogels als reptielen.
Als ademhalingsorgaan en voor opstapeling van afvalproducten.