reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Albinisme:


 
 

aangeboren afwezigheid van pigment in ogen, huid en haren.
zie ook; melanisme en leukisme.