reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Aeromonas:


 
 

geslacht van gram-negatieve, facultatief anaerobe staafvormige bacteriën.
Er zijn veertien soorten beschreven,
waarvan de meeste pathogeen zijn.