reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Aeromonas hydrophila:


 
 

een heterotroof, Gram-negatieve, staafvormige bacterie
vooral gevonden in gebieden met een warm klimaat.
De bacterie kan worden gevonden in zoet en / of brak water.
Deze kan overleven in aërobe als wel anaërobe omstandigheden.