reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Abasie:


 
 

niet kunnen lopen door een hersen- of zenuwaandoening.