Epidalea calamita:


 
 

Nederlandse naam; Rugstreeppad
 
Rijk; Animalia
stam; Chordata
Klasse; Amfibia
Orde; Anura
Familie; Bufonidae
Geslacht; Epidalea

ongeveer vijf tot acht centimeter lang,
mannetjes blijven kleiner.
Bruin tot groen met donkere vlekken op de rug.
Een gele streep die
vanaf de achterzijde van het lichaam
over de rug doorloopt tot bij de ogen
of zelfs tussen de neusgaten.
 
Komt voor in een brede strook midden door Europa.
 
Is in Nederland beschermd
en mag niet gehouden worden als huisdier in gevolge van de Flora en faunawet.