reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Commensaal:
 
 

een organisme dat met een ander organisme samenleeft
zonder dit te schaden.