reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Clostridium tetani:
 
 

Gram-positieve anaerobe staafvormige bacterie.
Het is de verwekker van de ziekte tetanus.
De bacterie komt vrij algemeen in straatvuil voor.