reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Chediak-Higashyi syndroom:


 
 

erfelijke afwijking bij jonge dieren en mensen
met albinisme door afwijkende witte bloedcellen;
gekenmerkt door overgevoeligheid voor licht en verminderde afweer.