reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Bufo bufo:


 
 

Nederlandse naam; gewone pad
 
Rijk; Animalia
stam; Chordata
Klasse; Amfibia
Orde; Anura
Familie; Bufonidae
Geslacht; Bufo

bereikt een gemiddelde lengte van 6 tot 13 centimeter.
Het vrouwtje wordt aanzienlijk groter dan het mannetje
Heeft een opvallend gedrongen lichaam,
de kop is groot en breed
heeft een onopvallende kleur.
 
Wordt overdag vanwege de schemeractieve levenswijze zelden aangetroffen.
 
Uitgezonderd Ierland en IJsland
komt de gewone pad in alle Europese landen voor
 
Is in Nederland beschermd en mag niet gehouden worden als huisdier
in gevolge van de Flora en faunawet.