reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Bacterie:


 
 

eencellig micro-organisme zonder celkern
waarvan meerdere soorten pathogeen zijn.
Veel bacteriën leven als commensaal
in de darmen of op de huid.