reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Ba:


 
 

Barium
scheikundig element met atoomnummer 56.
Zilverwit aardalkalimetaal.
In water en zuur oplosbare bariumverbindingen zijn zeer giftig.
wordt van vermoed dat het bij tekorten
remmingen van de groei tot gevolg kan hebben.