reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Proglottis:


 
 

Proglottide;
segment van een cestode,
lijkt op een rijstkorrel.